Sestre Misionarke Ranjene Obitelji

Utemeljiteljica sestara Misionarki Ranjene Obitelji jest s. Josipa Kordić. Godina utemeljenja 1994. jest godina kada je sv. Ivan Pavao proglasio godinom obitelji. S. Josipa Kordić dugo je bila u Rimu i više puta je bila na posebnoj audijenciji kod pape Ivana Pavla II i On joj je dao poticaj za utemeljenje Zajednice Sestara Misionarki Ranjene Obitelji. Savjetovala se sa mnogim duhovnim osobama, a najviše sa kardinalom Ivanom Diazom koji se može smatrati njenim duhovnim Ocem. I sam mostarski biskup dr. Ratko Perić sudjelovao je u nazivu same Zajednice.

Nakon napornog i mukotrpnog rada za vrijeme Domovinskog rata oboljela je i 2003 umrla od teške bolesti raka. Iza nje je ostala Zajednica od 5 sestara i OBITELJSKI CENTAR PAPA IVAN PAVAO II na Vionici, župa Međugorje.

Zajednica sestara Misionarki ranjene obitelji trenutno vode:

1. Hum. Udrugu "MARIJA VRATA NEBESKA", Vionica bb, 88260 Međugorje BiH
2. Dom za stare i iznemogle osobe "IVAN PAVAO II", Vionica bb, 88260 Međugorje BiH
3. Dom za djecu bez roditeljskog staranja "IVAN PAVAO II", Vionica bb, 88260 Međugorje BiH

Croatian

Body 2: 

Zajednica sestara je još dok i nije službeno utemeljena na čelu sa s. Josipom pomagala svim potrebnim, ugroženim, napuštenim, starim i iznemoglim. Njezina je deviza bila "Primjetiti potrebe drugog" zbog čega je dr. fra Iko Skoko, dugogodišnji suradnik Zajednice napisao životopis s. Josipe pod naslovom "PRIMJETITI POTREBE DRUGOG". Poznat je i događaj kad je oko 1500 vojnih invalida organizirala brodom preko Jadrana i autobusima dovela do Rima i na posebnoj audijenciji kod pape Ivana Pavla II sama prevodila njegov govor tim jadnicima.

Sav njihov rad temeljen je na BOŽJOJ PROVIDNOSTI koja preko dobrih ljudi prikuplja pomoć u novcu ili u materijalu da bi pomagali najugroženijim i najpotrebnijim. Od državnih i društvenih ustanova ne dobivaju nikakvu pomoć.

Na brizi Sestara Misionarki Ranjene Obitelji od početka utemeljenja Zajednice i prije službenog odobrenja rada od strane Ministarstva rada i socijalne skrbi (Mostar) "Doma za stare i nemoćne IVAN PAVAO II" i "Doma za djecu bez roditeljskog staranja IVAN PAVAO II" bilo je oko 400 osoba različitih profila i ratnih izbjeglica.

Od 1998. godine u domu za djecu bez roditeljskog staranja "IVAN PAVAO II", Vionica bb, bilo je do danas smješteno 292 djece. Trenutno se u domu nalazi 52 djece.

Od 2005. godine  u "Domu za stare i iznemogle" do danas bilo je smješteno 192 štićenika. Trenutno se u domu nalazi 52 štićenika.

Tko želi detaljnije upoznati rad i djelovanje Zajednice Sestara Misionarki Ranjene Obitelji može naručiti knjigu od dr. fra Ike Skoko "PRIMJETITI POTREBE DRUGOG". Adresa: Sestre Misionarke Ranjene Obitelji "Obiteljski centar papa Ivan Pavao II" Vionica bb, 88260 Međugorje, BiH.

Tko želi pomoć u brizi oko nezbrinute i napuštene djece i oko starih i iznemoglih osoba može to učiniti preko Udruge "Marija Vrata Nebeska" Vionica bb, 88260 Međugorje, BiH. Unicredit Bank broj računa: 33812002200755606

Tko se želi upoznati o redovničkoj Zajednici Sestara Misionarki Ranjene Obitelji može naručiti "PRAVILO I DJELOVANJE" i životopis s. Josipe od dr. Fra Ike Skoko "PRIMJETITI POTREBE DRUGOG".

Želite li dati svoj doprinos?

Za bolju budućnost, programe, projekte i kvalitetnu edukaciju djece